László Zsuzsanna

2021. febr 26

 

  1. A támogatással megvalósult fejlesztés tényszerű ismertetése:

 

Helyi felhívás címe:

Helyi vállalkozások fejlesztése

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-64-8.1.1-17

Projekt címe:

László Zsuzsanna eszközbeszerzése

Kedvezményezettre vonatkozó adatok:

Kedvezményezett

neve

László Zsuzsanna

címe

5411 Kétpó, Petőfi út 38.

MVH regisztrációs száma

1022719841

képviselőjének neve

László Zsuzsanna

telefonszáma

+3620/245-6071

Projektre vonatkozó adatok:

A projekt

 

megvalósításának helye

Kétpó település

címe

5411 Kétpó, III. kerület 2.

Projekt iratazonosítója

1916270631

teljes költségvetésének összege

5 495 000 Ft

támogatás összege

3 568 500 Ft

A beszámoló tárgyát képező időszak

2020.10.01.                -tól      2021.02.03.     -ig

Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (1. mérföldkő)

Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma

2020.02.03.

elszámolni kívánt nettó kiadás összege

   5 490 000 Ft

kalkulált támogatás összege

 

3 568 500Ft

           

 

  1. A támogatással megvalósult fejlesztés leírása, eredménye:

2018.02.15-én nyújtottam be 1916270631 iratazonosító számmal támogatási kérelmet a helyi Leader csoporthoz, mely  eszközök csincsilla ketrecek) beszerzésére irányult. Pályázatomban 200 db anyás csincsillaketrecre, 400 db  növendék csincsilla ketrecre kértem a támogatást.

2020.04.22-én érkezett pályázatom pozitív elbírálásáról a támogató okirat, célom továbbra is a pályázat segítségével egy olyan tenyészetet kialakítása, amely önfenntartó minden területet tekintve. A fejlesztés keretein belül az állomány bővítéséhez szükséges komplexen felszerelt tartóketrecek vásároltam. A gazdaságom fenntarthatóságát a szaporulat értékesítésével biztosítom továbbra is, több helyről megerősítettek, hogy van létjogosutsága a minőségi szőrme előállításához szükséges tenyészet fenntartásának, ezért a pályázat benyújtását követően megváltoztattam a tenyészetem tartási helyét, az új telephely kiválasztása során továbbra is szem előtt tartottam a gazdaságossági, illetve a tenyészet érdekeit. Az új telephely vonatkozásában egyedileg legyártott mérettel rendelkező helyspecifikus ketreceket terveztem meg. A tervezés során az állatok ideális életterét, az 2000 cm2-t minden esetben megtartottam

 Az új ketrec kialakításokkal optimalizálni tudom az anyák és a bakok arányát, így 8 anya tenyészállatra jut egy bak, ezzel a megoldással kevesebb bak szükséges egy hárem fenntartásához, 33 db helyett mindösszesen 25 db szükséges (6 soros helyett 8 soros ketrecek). A ketrecek magasságát csökkentettem, amelynek köszönhetően az állatok napi egészségügyi felügyelete, etetése- itatása és takarítása során jelentős időt spórolhatunk. Az egyedi ketrec méretekkel, átláthatóbb a legfelső szint is, az esetleges állatokkal történő problémákat hamarabb tudjuk észlelni. Az eredetileg tervezett ketrecek mérete az előző tartási hely adottságainak kiválóan megfelelt. Azonban a jelenlegi hely kihasználása szempontjából a megvásárolni kívánt ketrecek sokkal ideálisabbak mind munkavédelmi, mind munka hatékonysági, mind pedig állategészségügyi szempontból.

Az eddigi szakmai tapasztalatom és az új tartási hely kapacitásának realizálása során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a pályázatban leadott eszköz-igénnyel szemben a növendékek tartásához nem indokolt a tálcás megoldás, mivel van helyem kialakítani a ketreceket tálca nélkül, így az állatok takarítási ideje lényegesen lecsökken. A nyakörvek helyett is, inkább oldal fali ülőkéket terveztem a növendék állatok ketrecébe, amely növeli az állatok komfort érzetét. A ketrecek újra tervezésnél az volt a fő szempontom, hogy helyspecifikusak legyenek, megmaradjon az állatok kedvező 1600 cm2 -es élettere, ezért a fix szélesség, hosszúság, magasság méretek változóak. Természetesen szem előtt tartottam azt is, hogy a gyártási árak lehetőség szerint ne változzanak. Azt gondolom, hogy az egyedi ketrec méretekkel sokkal kedvezőbb a létesítmény helykihasználása, a munkavédelem optimálisabbá válik, a munka hatékonysága növekszik és az állatok egészségügyi felügyelete ideálisabb lesz. Összességében a fent felsorolt indokok alapján a 2018- ban leadott ketrecméretek az új tartáshely méretei miatt nem relevánsak sem az anya, sem a növendék állatok tekintetében.

A projekt megvalósítása szakaszosan történt, az eredetileg benyújtott pályázattal szemben más nyerte meg a kivitelezési munklátokat, hiszen ő tudta tartani a megszabott árakat. 2020.10- hónapjától a ketrecek és azok felszerelései folyamatosan érkeztek meg telephelyemre 2021.02.03-ig. Nem egyszerre került leszállításra, a kivitelezővel így állapodtunk meg, hiszen a ketrecek üzembehelyezését fokozatosan kell megoldanunk, humánerőforrás és helyhiány miatt ez kicsit lassabban megy. A 200 db anyás ketrec készült el leghamarabb 2020.10.01 napján, ezeket már üzembe is helyeztük, a 400 db növendék ketrec két ütemben 2021.01.04-én és 2021.02.03-án érkezett meg,  egyenlőre esőtől, hótól elzárt területen tartom, azokat is mindenképpen üzembe szeretném állítani hamarosan.

Projektemben vállaltam a kötelező nyilvánosság biztosítását, melyet A3-as táblát az egyéni vállalkozásom telephelyén helyeztem el.

 

Kérem a Tisztelt Egyesületet , hogy záró beszámolómat jóváhagyni és elfogadni szíveskedjen.

 

Kelt: Kétpó, 2021.02.03.

 

                                                                                                                            László Zsuzsanna