Bagó Lajos

2021. márc 2

Szakmai-műszaki beszámoló

Mikrovállalkozások eszközbeszerzése

VP6-19.2.1-64-8.1.1-17

 

Eszközbeszerzés

 

Ügyfél neve: Bagó Lajos

Ügyfél címe: 5400 Mezőtúr, Felsőrészi tanya 480

Ügyfél azonosító: 1003570696

Projekt azonosító: 193688306

Támogatói okirat száma: 3047821555

Mérföldkő száma: 2.

Bagó Lajos 2018.06.11-én támogatási kérelmet nyújtott be a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett Helyi vállalkozások fejlesztése (VP) jogcím keretében.

A projekt megvalósításának helyszíne: 5400 Mezőtúr, hrsz 01695

Pénzügyi beszámoló:

 

A Projekt teljes költsége összesen (Ft)

12.145.000

A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

12.145.000

A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft)

0

Támogatás összege (Ft)

7.894.250

Önerő (Ft)

4.250.750

A támogatási kérelemben az 1. Mérföldkőig tervezett felhasználni kívánt támogatási összeg:

1.267.500 Ft

 

Megvalósítani tervezett erdmény:

2 db eszköz beszerzése – talajlazító és tisztítófűrész beszerzése

A kifizetési kérelem során az alábbi pénzügyi teljesítések lettek elszámolva:

 

Megnevezés

Nettó költség (Ft)

ÁFA (Ft)

Bruttó költség (Ft)

Talajlazító

1.724.000

465.480

2.189.480

Tiszíttófűrész

250.000

67.500

317.500

Összesen

1.974.000

532.980

2.506.980

Az elszámolni kívánt nettó kiadás 1.950.000 Ft, mely 65 %-os támogatási intenzítás mellett 1.267.500 Ft támogatási összegnek felel meg.

A talajlazítóból az 1.724.000 nettó költségből 1.700.000 Ft-ot számoltam el.

  1. Mérföldkő

A  2. mérföldkő eléréséig az alábbi eszközök beszerzését vállaltam:

1 db tárcsa

1 db pótkocsi

 

Megnevezés

Nettó költség (Ft)

ÁFA (Ft)

Bruttó költség (Ft)

Tárcsa

8.600.000

2.322.000

10.922.000

Pótkocsi

5.570.000

1.503.900

7.073.900

Összesen

14.170.000

3.825.900

17.995.900

Elszámolni kívánt nettó kiadások:

Tárcsa: 4.980.000 Ft

Pótkocsi: 5.200.000 Ft

Összesen: 10.180.000 Ft, melyből a támogatás összege: 6.617.000 Ft

A vállalt önerő mértéke magasabb lett a tervezetthez képest.

Szakmai beszámoló:

 

Kettő darab eszköz került beszerzésre, mint ahogy az tervezve is volt a támogatási kérelem mérföldkőmódosításában.

A projektnek gazdaságfejlesztési és versenyképesség növelő hatása van. A mezőgazdaság termelőtevékenysége eredményeképp az élelmiszerellátás biztonsága valósul meg, a feldolgozóipar alapanyag-szükséglete kielégíthető. A korszerű növénytermesztés (okszerű tápanyag-utánpótlás és növényvédelem) és állattenyésztés az önellátás mellett az ország export árualapját is növeli. A mezőgazdaságra – a mennyiségi élelmiszertermelésen túl – nagy felelősség hárul az élelmiszerminőség és az élelmiszerbiztonság területén, ugyanakkor – közvetett módon – a lakosság egészséges táplálkozására is hatást gyakorol.

Az eszközbeszrezésen túl a kötelező nyilvánosság biztosítása is megvalósult.

 

Tájékoztatás, nyilvánosság

A projekt keretében tájékoztató tábla kerül elhelyezésre, melyet a kifizetési kérelemhez csatolt fotódokumentáció tartalmaz.

 A beszámoló alapján az 2. Mérföldkőben vállalt tevékenységek megvalósításra kerültek.

Mezőtúr, 2021.03.02.

Bagó Lajos