Határvölgyi Vadásztársaság

2020. ápr 5

Szakmai-műszaki beszámoló
Helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése
VP6-19.2.1-64-2-17

Eszközbeszerzés
Ügyfél neve: Határvölgyi Vadásztársaság
Ügyfél címe: 5200 Törökszentmiklós, Szolnoki út 19.
Ügyfél azonosító: 1004603597
Projekt azonosító: 1916368086
Támogatói okirat száma: 3018393180
Mérföldkő száma: 1.
Határvölgyi Vadásztársaság 2018.02.16-án támogatási kérelmet nyújtott be a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett Turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése (VP) jogcím keretében. A projekt megvalósításának helyszíne: 5200 Törökszentmiklós, Szolnoki út 19. hrsz: 0694/31

Pénzügyi beszámoló:

A Projekt teljes költsége összesen (Ft) 4.674.500
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 4.654.591
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft) 19.909
Támogatás összege (Ft) 3.956.402
Önerő (Ft) 718.098
A támogatási kérelemben az 1. Mérföldkőig tervezett felhasználni kívánt támogatási összeg: 3.956.402 Ft

Megvalósítani tervezett erdmény:

A projekt keretében eszközbeszerzés valósult meg, mely hozzájárul a vadászati kultúrafejlesztéséhez és az ide látogatók magasabb szintű kiszolgálásához. Mindemellett a vadgazdálkodás fejlesztése is megjelenik, melyhez vadrisztók nyújtanak segítséget. Beszerzésre került 3 db távcső, 1 db éjjellátó, 1 db éjjellátó céltávcső, 5 db vadkamera, 20 db vadriasztó

Szakmai beszámoló:

A projekt célja a vadgazdálkodás fejlesztése, a különböző vadásztársaságok közötti együttműködés erősítése, vadászturizmus fejlesztése. Célja az, hogy a nagy állománysűrűségben tartott vad adta lehetőségeket kihasználva a lehető leggyorsabban, a legnagyobb terítéket és a maximális árbevételt tudják elérni. A vadkár miatt a természetes környezetben élő nagyvad (elsősorban a vaddisznó) jelentős állomány apasztása kezdődött meg, illetve bizonyos tájegységekben már megtörtént, és a szabad területeken a nagyvad elejtésére egyre több időt kell szánni. A turizmus jelentős hatást gyakorol környezetünkre is, ezért fontos a vendégfogadási feltételek környezetbarát kiépítése, fenntartható fejlesztése. A fenntarthatóság követelményének szem előtt tartása döntő jelentőségű, mivel a turizmus közvetlenül hasznosítja épített és természeti környezeti adottságainkat. Ugyanakkor az idegenforgalom hozzájárulhat a környezet erőforrásainak fokozottabb megbecsüléséhez, a sajátos örökséghez kapcsolódó identitástudat erősödéséhez. A projekt során eszközbeszerzés valósult meg, ezen túlmenően kötelező nyilvánosság és
menedzsmenti tevékenység. A megvalósítás során egy mérföldkövet terveztünk, amely a projekt zárást is jelenti.

Gazdasági hatás: állatok védelmével biztosított az állomány megőrzése

Ökológiai cél:
Az alaptevékenység (erdőgazdálkodás) prioritása az eltartható vadlétszám mellett biztosított legyen. Gazdasági cél A vadászat a lehetőségekhez képest minél nagyobb árbevételt és eredményt produkáljon.

Szakmai cél:
Javuljon a vadállomány minősége, a vadászati kultúra és morál, megőrizve ezzel a magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevét.

Tájékoztatás, nyilvánosság

A projekt keretében tájékoztató tábla kerül elhelyezésre, melyet a kifizetési kérelmhez csatolt fotódokumentáció tartalmaz.
A beszámoló alapján az 1. Mérföldkőben vállalt tevékenységek megvalósításra kerültek. Megjelenés
Népszerűsítés végett a megyei Új Néplapban hirdetés jelent meg a fejlesztésről, melyet a fotódokumentáció tartalmaz.

Törökszentmiklós,  2020.04.05.