Meghívó Közgyűlésre

2019. dec 8

M E G H Í V Ó

 

Tisztelt Tagtársam!

 

A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2019. december 16.-án tartja soron következő közgyűlését.

A Közgyűlés helye:               5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 114.

Református egyházközség hivatala

A Közgyűlés időpontja:       2019. december 16. 13:00

 

Határozat képtelenség esetén a megismételt közgyűlés:

 

A Közgyűlés helye:               5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 114.

Református egyházközség hivatala

A Közgyűlés időpontja:       2019. december 17. 10:00

 

Napirendjei: azonosak az eredeti időpontban meghirdetett napirendekkel.

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!

 

Az ülés napirendjei:

 

 1. Tagfelvétel (tagfelvételt benyújtók jelen meghívó mellékletét képező, ezen ponthoz kapcsolódó előterjesztésben kerültek részletezésre)

Előterjesztője: Szabó József elnök.

 

 1. Új tisztségviselők választása, mely napirendi ponton belül is:
  • elnök választása
  • alelnök választás
  • 3 fő elnökségi tag választása
  • felügyelő bizottság elnökének megválasztása
  • 2 fő felügyelőbizottsági tag megválasztása

Előterjesztője: Szabó József elnök.

 

Kérem, hogy a tagfelvételi kérelmének benyújtására tekintettel a Közgyűlésen való megjelenését biztosítsa. Akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés megtartására csak és kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a 2019. december 16. napján megtartott közgyűlés határozatképtelen. Az eredeti, 2019. december 16. napján megtartott közgyűlés határozatképtelenségéről értesítjük Önöket előzetesen.

Kétpó, 2019. december 08.

 

 

Tisztelettel:

 

Szabó József

Elnök